Bliv medlem

Røde Tårn

Træskogården

4200 Slagelse


Åbningstider: fre-lør-søn  kl. 13-17

Kun i udstillings perioderne!

Bliv medlem


Det koster kun 250,- kr. at være medlem som enkeltmedlem, 400,- kr. for par-medlemsskab og 100,- kr. for unge under 21 år. For kontingentet får man adgang, samt invitation til spændende udstillinger, der åbnes med lidt festlighed ved ferniseringen, en altid velbesøgt generalforsamling med et interessant kulturelt indslag – og ikke mindst lodtrækning om spændende kunstværker.


Kunstforeningen er en aktiv del af Slagelses kulturliv, og den lægger vægt på at sætte fingeraftryk på Slagelses kulturelle udvikling ved så vidt muligt at være med, hvor beslutningerne påvirkes og træffes.


Kunstforeningen lægger vægt på i videst muligt omfang at tage imod hjælp, hvis medlemmerne har tid og energi at give af. Det kan dreje sig om at være med til at hænge udstillinger op, holde vagt ved udstillinger, hverve flere medlemmer, finde sponsorer eller noget helt andet, bestyrelsen ikke har tænkt på.


I Slagelse Kunstforening mødes mennesker af vidt forskellig status, observans og tilgang til kunsten. Men ét er vi fælles om: Vi anser kunst for at være en nødvendig del af livet.


HVORFOR?


Fordi Slagelse Kunstforening arrangerer spændende udstillinger.

Fordi du som medlem dokumenterer behovet for at vise udstillinger af lødig professionel kunst.

Fordi du gerne vil støtte Slagelse Kunstforenings arbejde for at gøre Det Røde Tårn ved Musikhuset til et permanent udstillingssted.

Fordi Slagelse Kunstforening allerede har opnået gode resultater i retning af at gøre adgangen til Det Røde Tårn mere tilgængelig.

Fordi du synes at livet er fattigere uden kunst.

Fordi der udloddes flotte kunstværker til medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Fordi Slagelse Kunstforening arrangerer spændende kunst- og kulturudflugter.


HVORDAN?


Skriv dit navn / begges navne, adresse, tlf.nr. og email-adresse til vores kasserer eller en anden fra bestyrelsen ELLER til vores email-adresse, som er:


bestyrelsen@slagelsekunstforening.dk