Om foreningen
Logo Slagelse Kunstforening

Om foreningen

Historien om Slagelse Kunstforening

Slagelse Kunstforening blev oprettet i 1963 med navnet Vestsjællands Kunstforening. Det var repræsentskabet i Vestsjællands Teaterkreds, der tog initiativet, og det er begrundelsen for navnet.


Det var først i 1995, at bestyrelsen besluttede at ændre navnet til Slagelse Kunstforening i erkendelse af, at der findes velfungerende kunstforeninger i både Korsør, Kalundborg og Skælskør, og at foreningens medlemmer derfor primært kommer fra Slagelse.


Desuden får foreningen en vis økonomisk støtte fra Slagelse Kommune, dels i form af et kontant beløb, dels ved at kommunen stiller udstillingsfacilitet til rådighed i Det Røde Tårn.


Foreningen har i årenes løb haft flere forskellige udstillingslokaler. I en periode var det Den Gamle Badeanstalt på Sdr. Stationsvej, så blev det Teaterfoyeren i Herrestræde. Fra 1997 har vi benyttet det tidligere kedeltårn ved elværket, der efter at kedlen var blevet fjernet, havde fået indsat to dæk.  I en periode var kedeltårnet blevet brugt af Centralbiblioteket som fjernmagasin.


Faktisk er der en tredje etage, hvor der kunne blive et meget spændende udstillingsrum, men desværre er adgangsforholdene endnu for dårlige til, at man kan benytte rummet.


I 2004 blev adgangsforholdene væsentlig forbedret, idet der blev opsat en god trappe og en lift, der kører langs trappen, og der gør det muligt for gangbesværede at komme op til 1. etage. Samtidig blev der lavet et nyt indgangsparti fra Træskogården.


Tårnet blev døbt “Det Røde Tårn”, og efter en langsom start er det nu blevet et meget efterspurgt udstillingssted for lokale amatørgrupper og hel- og halvprofessionelle kunstnere.


Slagelse Kunstforening arrangerer ca. 4 udstillinger hvert år med professionelle kunstnere.


Det er Kultur, Fritid og Borgerservice i Slagelse Kommune (nyt vindue), der står for fordelingen af udstillingsperioder i Tårnet.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend