Om os

Aktiv kulturformidler

Kunstforeningen er en aktiv del af Slagelses kulturliv med fokus på at afsætte fingeraftryk på Slagelses kulturelle udvikling ved så vidt muligt at være til stede, hvor beslutningerne påvirkes og træffes.

Medlemmerne

Kunstforeningen består af mennesker med vidt forskellig status, holdninger og tilgang til kunsten, men ét er vi fælles om: vi anser kunst for at være en nødvendig del af livet.

Arrangementer

Medlemmer inviteres til festlige ferniseringer ved kunstforeningens udstillinger i Røde Tårn, generalforsamlinger med kulturelle indslag og lodtrækning om spændende kunstværker og en årlig udflugt med kunst og kultur.

Frivillig

Kunstforeningen tager gerne imod hjælp fra medlemmer, der har tid og lyst til opgaver som f.eks. kustode, ophængning af udstillinger, medlemshvervning, fundraising m.m.

Tilmelding som kustode til Pia Heide Heidebo på pia.heidebo@gmai.com.

Lidt historie

Kunstforeningen blev stiftet den 25. februar 1965 under navnet Vestsjællands Kunstforening. Det var repræsentantskabet i Vestsjællands Teaterkreds, der tog initiativet og dermed begrundelsen for navnet.


I 1995 besluttede bestyrelsen at ændre navnet til Slagelse Kunstforening, da der findes velfungerende kunstforeninger i både Korsør, Kalundborg og Skælskør, og at foreningens medlemmer primært kommer fra Slagelse. Desuden får foreningen økonomisk støtte fra Slagelse Kommune, som også stiller udstillingsfaciliteter til rådighed i Det Røde Tårn.

Link til diverse..

Røde Tårn

Slagelse Kommunes Kulturudvalg har i samarbejde med Teknisk Udvalg og Slagelse Kunstforening i 1997 skabt et spændende alternativt udstillingssted i elværkets gamle kedelhus. Kedlen blev fjernet og to dæk indsat.

I 2004 blev adgangsforholdene væsentlig forbedret med nyt indgangsparti og opsætning af ny trappe med lift for gangbesværede.

Udstillingsstedet er efterspurgt af lokale og regionale kunstnere.

Det Røde Tårn ligger i umiddelbar forlængelse af Musikhuset i Træskogården.